1st Luzon Mango Congress (March 22, 2020)


Ang AgriTV ay nakiisa sa makabuluhang pagsasama-sama ng mga mango stakeholders para sa usaping pagmamanggahan. Dito pinag-usapan ang mga posibleng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng industriyang ito. Ngayong Linggo na sa Agritv, 7:30 ng umaga sa ABS-CBN S+A.

1 view0 comments

Recent Posts

See All