2019 Agrilink, Foodlink & Aqualink (September 15, 2019)


Patuloy ang agri-partnership ng UNAHCO at FRLD para sa matagumpay na pagsasagawa ng nalalapit ng pinakamalaking pagtitipon sa agrihan, ang 2019 Agrilink, Foodlink, at Aqualink. Abangan ang kaganapan sa Linggo dito sa AgriTV website.

22 views0 comments

Recent Posts

See All