Agri-Event (February 16, 2020)


Mga Free Flight Birds ating ibibgay sa ating agri-event ngayong Linggo. Paano magmay-ari at mag-train ng mga ito mula sa Unified Flyers Philippines. Ngayong Linggo sa 7:30AM sa ABS CBN S+A 23. Mapapanood din ito ng LIVE sa FB page: Agritv Hayop ang Galing at dito sa Visivo Productions Inc website.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2021 Visivo Productions, Inc. Developed & maintained by Konverse Digital.

97 Matatag Street, Diliman, Quezon City, Philippines

Email: visivoproductions@yahoo.com

Telephone Number: 8928-8951

SabongTV is the number one sabong & cockfighting show on Philippine television, featuring the latest sabong news, events, articles and other related sports and entertainment content.