Agrihan Special (April 12, 2020)


Sa Araw ng Pagkabuhay ay bibigyan natin ng pagpupugay mga frontliners sa ating Enhanced Community Quarantine at Lockdown, kasama ang ating mga dakilang magsasaka. Ngayong Linggo na 7.30 ng umaga sa ABS-CBN S+A.

10 views0 comments

Recent Posts

See All