Agrihan Tayo (April 19, 2020)Ang ating Millennial Bukid Girl Princess makakasama at kikilalanin ang ating Agrihan host Charlie Cruz sa kanyang Candice Jean Farm sa Rizal. Ngayong Linggo sa Agrihan Tayo ng AgriTV, 7.30 ng umaga sa ABS-CBN S+A.

16 views0 comments

Recent Posts

See All