Agrihan Tayo Ni Charlie Cruz (December 15, 2019)


Patuloy ang mga tips ni Charlie Cruz pagdating sa pagkain, sulit at tipid para sa mga kalabaw. Lahat ng iyan mula sa Candice Jean Farm dito sa AgriTV website.

16 views0 comments

Recent Posts

See All