Agrihan Tayo with Charlie Cruz (February 2, 2020)


Ang ating expert pagdating sa pangangalaga ng gatasang Kalabaw Charlie Cruz, bibigyan tayo ng tips sa mga angkop na sustansyang panghalo sa pagkain ng mga ito. Praktikal na menos gastos pa. Abangan ngayong Linggo na sa AGRIHAN TAYO ng AGRITV.

2 views0 comments

Recent Posts

See All