Agrihan Tayo with Charlie Cruz (February 9, 2020)


Supplements para sa mga gatasang kalabaw na kulang sa calcium yan ang ibabahagi ni Charlie Cruz sa kanyang Agrihan Tayo sa Candice Jean Farm. Matuto sa tamang pag-aalaga ng mga gatasang kalabaw. Ngayong Linggo 7:30AM sa ABS CBN S+A 23. Mapapanood din ito ng Live sa FB Page: AgriTV Hayop ang Galing.

8 views0 comments

Recent Posts

See All