Aqua Eskwela (May 3, 2020)


Isang successful bangus farm owner ang ating makakasama ngayong Linggo sa Aqua Eskwela. Sikreto ng kanyang tagumpay hatid ng Feedmix, ngayong Linggo sa Agritv, ABS-CBN S+A, 7.30 ng umaga.

12 views0 comments

Recent Posts

See All