Certified Feedmix-Fed Hito/Catfish (November 3, 2019)


Paano nagiging maganda ang pag-hatch ng mga alagang hito sa pamamagitan ng good quality feeds? Alamin dito sa AgriTV website.