Exotic Keeper (April 12, 2020)


Dinayo namin ang kanilang pagpapalipad sa Cavite upang ibigay sa inyo ang Unified Flyers Philippines para ibahagi ang kasiyahan sa pag-aalaga ng mga free fly bird tulad ng parrots. Para sa Exotic Keepers ng Fanfreluche Enterprises Incorporated. Ngayong Linggo na sa ABS-CBN S+A 7.30 ng umaga.

15 views0 comments

Recent Posts

See All