Exotic Keeper (April 5, 2020)


Sa pagsisimula ng Exotic Keepers feature, isang collector ng mga exotics at ang kanyang paboritong reptile, isang Savannah Monitor Lizard na si Churro. Kilalanin si Ms. Paula Arce at samahan nyo kami sa kanyang exotic paradise. Ngayong Linggo na yan sa AgriTV, Hayop Ang Galing, 7.30 ng umaga sa ABS-CBN S+A.

22 views0 comments

Recent Posts

See All