Happy Pets (April 5, 2020)


Sa Happy Pets, binalikan namin ang Bacolod para kilalalnin ang isang breeder at Border Collie Dog parent upang makahingi ng ilang tips sa tamang pangangalaga at training ng mga ito. Abangan ngayong Linggo sa AgriTV, hayop galing, ABS-CBN S+A 7.30 ng umaga.

16 views0 comments

Recent Posts

See All