Happy Pets: Breed of the Month - American Bullies (October 6, 2019)


Sa ating Breed of the Month sa Happy Pets ngayong October, isang handler ang magbibgay ng tips sa tamang pag-handle nag mga American Bullies sa show. Kilalanin natin siya dito sa AgriTV.

204 views0 comments

Recent Posts

See All