Happy Pets: Breed of the Month - Labrador Retriever (September 15, 2019)


Kilalanin ang ating breeder ngayong Linggo na may-ari ng ibat-ibang breed ng malalaking aso pero ang labrador retriever ang kanyang mas pinili. Kilalanin si Larry at ang kanyang Mainland Quest Labrador Kennel dito sa AgriTV website.

126 views0 comments

Recent Posts

See All