Happy Pets: Breed of the Month - Labrador Retriever (September 22, 2019)


Breeder at handler ng mga Labrador Retrievers ang ating dinayo sa Batangas upang ibahagi ilang mga tips sa pag-aalaga ng kanyang labrador breeds. Dito sa AgriTV website.

0 views0 comments

Recent Posts

See All