Happy Pets: Breed of the Week - Siberian Husky (March 1, 2020)


Happy Pet Parent Mark Lopez nakausap ang isang couple na nag mamay-ari ng Siberian Husky Dogs. Abangan sa ating Happy Pets Breed of the Week. Ngayong Linggo na sa Agritv 7.30 ng umaga sa ABS-CBN S+A. Mapapanood din live sa aming FB at website.

1 view0 comments

Recent Posts

See All