Happy Pets (December 15, 2019)


Puppy Shopping for Christmas ang ginawa ng ating Happy Parent Mark Lopez. Alamin ang mga dapat i-consider sa pagkuha ng tamang puppies na pangregalo o pansarili man. Dito sa AgriTV website.

35 views0 comments

Recent Posts

See All