Happy Pets (March 29, 2020)


Ang Happy Pets makakasama ang bagong kapamilya, isang professional American Bully Dog Handler, Darel Abalos. Makakausap nya ay isang French Bulldog Breeder sa unang feaute ng Happy Pets ng Show Dog Breed of the Month.

3 views0 comments

Recent Posts

See All