Happy Pets: The Giant Breed - St. Bernard (November 17, 2019)


Asong sikat sa Baguio at sa movie na Beethoven ang makakasama natin. Alamin sa owner nito kung ano ang mga ugali ng St. Bernard at paano ito maaalagaan dito sa AgriTV.

11 views0 comments

Recent Posts

See All