LDI Headlines (May 30, 2020)


Nandito na ang pinakabagong segment ng SabongTV hatid ng LDI: Ang LDI Headlines! Samahan si Dr. Lemuel Aquino sa pagtalakay ng mga napapanahong mga issues at balita sa ating industriya. Ngayong Sabado, kanyang tatalakayin ang Antibiotic Resistance na kinakaharap ng ibang mga sabungero kaya’t hindi gumagaling sa gamot ang kanilang mga alaga. Ngayong Sabado, 7AM dito sa SabongTV website. At mapapanuod ito sa TV ng 10PM-11PM sa IBC 13.

35 views0 comments

© 2021 Visivo Productions, Inc. Developed & maintained by Konverse Digital.

97 Matatag Street, Diliman, Quezon City, Philippines

Email: visivoproductions@yahoo.com

Telephone Number: 8928-8951

SabongTV is the number one sabong & cockfighting show on Philippine television, featuring the latest sabong news, events, articles and other related sports and entertainment content.