Mad About Koi: Brian Nguyen (December 1, 2019)


Tamang pagpili ng mga klase ng koi na angkop sa shows at kumpetisyon ang pag-uusapan nila Koi Man Mike Hernandez at ang kanyang guest, Brian Nguyen, dito sa AgriTV.

6 views0 comments

Recent Posts

See All