Mad About Koi: Brian Nguyen Kohaku (December 8, 2019)


Ipapakita ng ating guest koi hobbyist paano pumili ng magandang klase ng Kohaku Koi para sa shows. Kasama ang ating Mad About Koi host Mike Hernandez dito lang sa AgriTV website.

20 views0 comments

Recent Posts

See All