Mad About Koi (January 12, 2020)


Tips kung paano mag-prepare para sa isang Koi show kasama ng ating Koi Man Mike Hernandez ang isang hobbyist para sa mga guidelines dito.

30 views0 comments

Recent Posts

See All