Mad About Koi: Koi Shows in 2020 (January 5, 2020)


Mr. Koi Man Mike Hernandez i-update tayo sa mga darating na mga Koi shows abroad at sa Pilipinas kasama na ang pinakamalaking Koi Show sa Pilipinas taun-taon, ang Philippine Koi Show.

38 views0 comments

Recent Posts

See All