Mad About Koi (March 8, 2020)


Para sa nalalapit na Kois and Ponds event ang 150,000 Tomigai Challenge, kakausapin ni Koi Man Mike Hernandez ang isa sa maraming kalahok sa kumpetisyong ito upang ibahagi ang kanyang napiling koi para sa kumpetisyon. Ngayong Linggo sa Agritv, hayop ang galing, 7.30 ng umaga sa ABS-CBN S+A.

1 view0 comments

Recent Posts

See All