Mad About Koi: Tani-Isa Sekiguchi Showa Showdown (November 10, 2019)


Anu-ano ang mga koi na nabigyang parangal sa nakaraang Showa Showdown mula sa Japan? Hatid ng ating Koi Man Mike Hernandez dito sa AgriTV.