Mad About Koi: Tani-Isa Sekiguchi Showa Showdown (November 10, 2019)


Anu-ano ang mga koi na nabigyang parangal sa nakaraang Showa Showdown mula sa Japan? Hatid ng ating Koi Man Mike Hernandez dito sa AgriTV.

40 views0 comments

Recent Posts

See All