Millennial Bukid Girl (April 5, 2020)


Millennial Bukid Girl Princess makakasama nyo pa rin ngayong Linggo sa AgriTV at ibibgay mga hayop ang galing sa impormasyon lalo na sa aspeto ng agrikultura sa livestock and poultry at special sa Pet Care. Linggo 7.30 ng umaga sa ABS-CBN S+A.

9 views0 comments

Recent Posts

See All