Millennial Bukid Girl (December 15, 2019)


Abangan ang ating Millennial Bukid Girl mula sa Candice Jean Farm ni Charlie Cruz. Siya ay maghahatid na naman ng mga kaalamang pang-agrikultura pati na rin sa pet care at ating featured hobbyists dito sa AgriTV website.

41 views0 comments

Recent Posts

See All