Millennial Bukid Girl (March 15, 2020)


Dadalhin tayo ng ating Millennial Bukid Girl Princess sa Big Ben Farm sa Bulacan kung saan kanyang pinasyalan hindi lamang ang mga alagang kabayo dito kundi mga iba't-ibang hayop na na nasa paligid nito. Ngayong Linggo na yan sa ABS-CBN S+A 7.30 ng umaga.

8 views0 comments

Recent Posts

See All