Millennial Bukid Girl (March 29, 2020)


Millennial Bukid Girl Princess sa isa na namang agri-adventure day. Ibibigay sa inyo sari-saring anihan ng kaalaman pang-agrihan. Panoorin nyo po ngayong Linggo na sa Agritv, Linggo 7.30 ng umaga sa ABS-CBN S+A