Millennial Bukid Girl (March 8, 2020)


Millennial Bukid Girl Princess sa kanyang pagbisita sa North Polo Club sa Big Ben Farm sa Bulacan. Kilalanin ang tao sa likod ng tagumpay ng Polo Club na ito sa Norte at ilang mga tips pagdating sa paglalaro ng Polo Game. Ngayong Linggo sa Millennial Bukid Girl ng Agritv, hayop ang galing, 7.30 ng umaga sa ABS-CBN S+A.

3 views0 comments

Recent Posts

See All