Millennial Bukid Girl (May 3, 2020)


Millennial Bukid Girl Princess dadalhin tayo sa kanilang palaisdaan sa Bulacan. Alamin natin ang ilang pamamaraan sa tamang pag-aalaga at pagpaparami ng mga alimango. Ngayong Linggo na sa Agritv, 7.30 ng umaga sa ABS-CBN S+A.

21 views0 comments

Recent Posts

See All