Millennial Bukid Girl (October 6, 2019)


Sa next adventure nag ating Millennial Bukid Girl, dadalhin niya tayo sa nakaraang Philippine Poultry Show Fiestag 2019. Abangan sa AgriTV ngayong Linggo!

50 views0 comments

Recent Posts

See All