Millennial Bukid Girl (September 29, 2019)


Sa pagsisimula nang ating paglunsad sa ating bagong host, samahan ang ating Millennial Bukid Girl sa kanilang sariling farm , ang Jhepamac sa San Rafael, Bulacan. Kilalanin ang ating Millenial Bukid Girl! Dito sa AgriTV website.

24 views0 comments

Recent Posts

See All