Miss Bernie's FurryVentures (November 17, 2019)


Kilalanin ang isang pet owner sa kanyang mga ginagawa sa pagsali sa mga pet fashion shows. Makakausap ng ating Pet Fashion Icon Miss Bernie dito sa AgriTV.

3 views0 comments

Recent Posts

See All