Miss Bernie's Furryventures (October 20, 2019)


Pet event ang idinayo ng ating Pet Fashion Icon na si Miss Bernie. Abangan mga happenings sa Supawstar Pet Fashion dito sa AgriTV.