Miss Bernie's Furryventures (September 22, 2019)


On the new season of Miss Bernie's Furryventures, dadalhin tayo ng Paet Fashion Icon sa selebrasyon ng Pet Fashion week sa SM East Ortigas sa kanilang yearly Pawsh Fashion Runway. Alamin natin sino mananalo as Pet Designer of the Year. Dito sa AgriTV website.

19 views0 comments

Recent Posts

See All