Orchids & Ornamental Planting (March 29, 2020)


Isang orchid at plant enthusiast ang magbabahagi ng kaalaman sa ornamental at orchids planting. Alamin din ang mga paraan upang pagkakitaan ang hobby na ito. Ngayong Linggo sa Agritv 7.30 ng umaga sa ABS-CBN S+A

2 views0 comments

Recent Posts

See All