Paombong Ecopark (January 12, 2020)


Sa pagpapatuloy ng pagbisita ng AgriTV sa Paombong Bulacan Ecopark, nadiskubre ni Millennial Bukid Girl ang kanilang proseso sa urban gardening.

9 views0 comments

Recent Posts

See All