Pet Care Ngayong Lockdown (April 5, 2020)


Alamin ang mga dapat gawin sa inyong mga alagang pets sa panahon ng quarantine at lockdown. Mga importante at dapat gawin para sa ligtas na pamilya kasama na ang ating mga alaga. Sa AgriTV, hayop ang galing ngayong Linggo na 7.30 ng umaga sa ABS-CBN S+A.

13 views0 comments

Recent Posts

See All