Pigeon Talk (April 12, 2020)


Sa pagpapatuloy ng panayam natin kay fancier Dennis Rosales Palma sa kanyang Loft ni Bait, tuturuan tayo ng mga technique sa pag-iwas flyaway sa young birds kasama ang ating FEI rep Coco. Dito lang sa Pigeon Talk. Abangan ngayong Linggo sa ABS-CBN S+A, 7.30 ng umaga.

15 views0 comments

Recent Posts

See All