Pigeon Talk (April 19, 2020)Muli natin balikan ang doktor na fancier ng Novaliches, Quezon City, Dr. Robert Pineda at ang kanyang sistema sa para sa kanyang kalapating pangkarera. Ngayong Linggo sa Pigeon Talk ng AgriTV, 7.30 ng umaga sa ABS-CBN S+A.

12 views0 comments

Recent Posts

See All