Pigeon Talk (April 5, 2020)


Sa Pigeon Talk ibibigay naming muli ang ating fancier mula sa Loft ni Bait. Dennis Rosales Palma magtuturo ng ilang tips sa pagsasanay sa kanyang young birds. Mula breeders loft hanggang dalhin sa kanyang flyers loft, mga prosesong kanyang ibahahagi. Ngayong Linggo sa AgriTV, hayop ang galing 7.30 am, ABS-CBN S+A.

8 views0 comments

Recent Posts

See All