Pigeon Talk: Breed Tonic (November 10, 2019)


Kahalagahan ng supplements sa inyong mga alagang kalapati ang ibibigay ni Bonakid Jason Caunan sa Pigeon Talk ngayong Linggo sa AgriTV.