Pigeon Talk (December 1, 2019)


Paghahanda para sa breeding ang ibabahagi ni Bonakid Jason Caunan at ang kahalagahan ng alagang inakay para may magandang ilalaban sa pigeon racing dito sa AgriTV.