Pigeon Talk (December 22, 2019)


Paano nagsimula ang pigeon racing sa Bacolod at sino ang mga grupong nagsimula at nagtaguyod para maging matagumpay ang pigeon racing sa Bacolod? Alamin sa AgriTV website.

137 views0 comments

Recent Posts

See All