Pigeon Talk (December 29, 2019)


Sa ating patuloy na pagbisista sa mga loft at kalapatids sa Bacolod, presidente ng pigeon club at nagtaguyod ng pigeon racing sa Bacolod ang makakausap ng ating Bonakid Jason Caunan. Dito sa AgriTV website.

130 views0 comments

Recent Posts

See All