Pigeon Talk (February 23, 2020)


Sa huling bahagi ng series ng ating tampok na fancier Dennis Rosales Palma pinakaimportanteng bahagi ng pagkakalapati ay ang tamang breeding . Ngayon Linggo pa rin sa Loft ni Bait. Abangan 7.30 ng umaga sa ABS-CBNS+A at sa aming live FB at website.

5 views0 comments

Recent Posts

See All