Pigeon Talk (January 12, 2020)


Binisita ng ating Bonakid Jason Caunan ang isa sa mga major winners ng nakaraang BFWC Awarding sa Bacolod. Yan ang tampok na fancier natin ngayong Linggo.